חומש במדברעלון שיחת השבוע מס 1587 - פרשת השבוע - פרשת נשא - תשע"ז - 2017


חזור אל “חומש במדבר”