חומש במדברעלון שיחת השבוע מס 1586 - פרשת השבוע - פרשת במדבר - תשע"ז - 2017


חזור אל “חומש במדבר”