חומש במדברעלון שיחת השבוע מס 1593 - פרשת השבוע - פרשת פנחס - תשע"ז - 2017


חזור אל “חומש במדבר”