חומש במדברעלון שיחת השבוע מס 1592 - פרשת השבוע - פרשת בלק - תשע"ז - 2017


חזור אל “חומש במדבר”